Engelsholm Højskole 30. juni til 6. juli 2013 (Kunstmaling med Silja)

En dejlig tur og spændende for Silja, da det var hendes første højskole.

Men allerførst benyttede vi lejligheden til at besøge Mette og Peter, som jo bor på den anden side af søen.

Her er lidt billeder fra selve slottet og direktøren for det hele, Jacob Bonderup samt vores malelærer Bente Stamp:

 

Der var en fin velkomst, som indbefattede en kom-hinanden-ved og lær-hinanden-at-kende leg.

 

 Der var selvfølgelig også en skattejagt, som gik ud på gennem nogle forskellige prøver at samle bogstaver, som så skulle samles til et ord, der fortalte, hvor skatten var:

 
 

Der var aftenunderholdning ved nogle tidligere kursister på et hold for komposition og sangskrivning og foredrag ved Erik Lindsø, som fortalte om 'Livet - ikke det værste vi har', hvilket han gjorde meget fint, med mange Storm P. anekdoter.

Der blev også tid til en naturvandring, som nogle tog ud på og en tur til den meget fine Nørup Kirke, som ligger lige på den anden side af søen.

Lidt af Engelsholms og Nørup Kirkes Historie. Nørup Kirke er opført i det 12-13. årh og er ret enestående hvad angår inventar og udsmykning. Kirkens historie hænger nøje sammen med Engelsholm, hvis mange, kendte adelsslægter har sat deres præg på kirken. Fra 1572 var kirken og Engelsholm ejet af Erik Lange, der siden blev gift med Sofie Brahe, en søster til Tycho Brahe på Hveen. Erik Lange brugte megen tid på alkymi og astrologi. Gården blev forsømt og han kom i økonomisk uføre og måtte forlade den. Engelsholm blev overtaget af hans svoger Knud Brahe, som var gift med Eriks søster Magrethe Lange. Knud Brahe opførte det nuværende Engelsholm i 1593. Efter hans død i 1615 lod hans enke Margrethe Lange koret hvælve og opførte kapellet ved koret i 1621. Dette ses på en indmuret tavle i kapellet. Inskriptionen slutter med ordet 'og', så hun havde åbenbart flere planer, som dog ikke blev realiseret, da hun døde i 1622. Efter Braheslægten solgtes Engelsholm til Frederik Danneskjold Samsøe. Han påbegyndte restaurering af både kirken og Engelsholm. Han forsynede også kirken med et orgel, hvad der var ret usædvanligt for en landsbykirke på den tid. Den næste ejer af både kirken og Engelsholm var Gerhard Hansen de Lichtenberg. Hans ejertid var fra 1732-1754. Han påegyndte straks en omfattende restaurering og ombygning af både slot og kirke. Han fornyede delvis murene, hvælvede skibet og forsynede såvel kirken som slottet med de karakteristiske løgformede kupler. Lignende kupler kan ses på mange af de kirker, han ejede. (Man fortæller, at han kunne ride på sin egen jord fra Nørup til Horsens. Alt inventar blev fornyet. Orglet blev flyttet op på det nyindrettede pulpitur, og facaden blev forsynet med de Lichtenbergs våbenskjold. Indvendig står kirken i dag med et af landets bedst bevarede barokinventarer.

 
 

Der var også andre hold end vores. Der var Lejrliv, Foto og smykkefremstilling bl.a.

 
 

- Og så var der jo selvfølgelig vores malehold. Til slut afholdte vi en fælles udstilling (fernisering) med vores frembringelser.

 
 

Som det måske fremgår af billederne, så var det en fantastisk tur (det er højskoler faktisk altid), og Silja vil gerne med en anden gang.