Ystad 1-8. juli 2006

Ferie med Gitte og Jacob og hans familie.

 

Stedet vi boede, på en gård i Ingelstorp nær Ystad, var inspireret af en nytårsaften, som vi holdt med Kretagruppen. Vi syntes simpelthen så godt om stedet, at vi måtte prøve at bo der en gang til. Desuden er der rigtigt meget at se i området.

Her er lidt billeder fra Ystad

Kongegraven i Kivik fra bronzealderen. Den er omkring 3.000 år gammel, og det er ikke alene alderen som fascinerer, men også gravens størrelse. Den er 75 m i diameter og dermed den største runde grav i Sverige, som man kender til.

Stenhed ved Ulriksberg. Her er en skibssætning, som Ales Stenar, blot meget mindre. Den ligger præcis midt imellem Ales Stenar og Kivikgraven i lige linie. Hvorfor ved ingen.

Ales Stenar i Kåseberga. På Kåsebergaåsen skyder Ales Stenar op. Det er Sveriges største bevarede skibssætning, som med sin mystik har ført til mange fortolkninger som gudesymbol, helligdom, solårskalender og solur.En mere ren og ubrudt horisont skal man lede længe efter. Fra observationsposten i centrum er der 180 graders fri udsigt over havet og 180 graders fri udsigt over land. Det er en unik geografisk placering for astronomiske observationer. Da anlægget blev rejst for ca. 2700 år siden bestod det af 60 sten, hvoraf det i dag mangler en. Det har en længde på 67 m og en bredde midtskibs på 19 m.

I sydskandinavien findes fra bronzealderen i tusindvis af helleristninger af skibs- og solsymboler og hundredevis af skibsformede stensætninger. På alle mulige brugs- kult- og prydgenstande kan man finde skibets og solens kendetegn. Frem træder således en idérig tidlig nordisk solkult, hvis forbilleder kan ses som hentet fra de antikke højkulturer ved det østlige middelhav. Her havde det kosmiske solskib en central religiøs betydning. Mest velkendt er vel 'Solens skib' i den egyptiske myte, hvor det beskrives, hvordan solguden Ra sejlede i dette skib hver dag med solens stråler fra øst til vest. Det er ikke svært at forestille sig, at bronzealderens sydskandinavers solgud kunne tænkes at gøre det samme. Med dette mytologiske skibsforbillede og solens gang gennem året for øje må Ales Stenars skibsforn have været helt logisk for konstruktørerne.

Ales Stenar er et gigantisk symbolskib, et solur og en solårskalender, hvis oprindelige navn var Als (= helligdom). I den nordiske mytologis store værk Eddaen (skrevet af Snurre Sturlasson ca. 1245) beskrives 'den over verden strålende' solgud Heimdal som 'tidens og helligdommenes (Als's) bestandige vogter'. Heimdal blev også kaldt Hallinskide (= den hældende søjle mod nord), dvs. den tænkte søjle, som strakte sig fra underverdenen, gennem jorden og op til nordstjernen, hvor den holdt himmelhvælvingen oppe. Et mere passende navn end Als kunne solskibet derfor næppe have fået.

Forsakar-elven

Andrarum, Christinehofs Slot fra 1740.

Her fandtes tidligere Andrarums alunbruk. Alunskiffer blev brudt her og forædlet til alun. I det kambriske skiffer findes også kalk og på stedet fandtes derfor også et kalkbrud. Det kambriske skiffer er en af de ældste fossile bjergarter og er i dag først og fremmest af interesse for paleontologer. Stenbruddet i Andrarum har mange typer af fossiler og har således stor geologisk bevaringsværdi.

Jochum Beck opdagede alunforekomsterne i sommeren 1635, men det varede til 1637 inden han fik kongeligt (dansk) privilegiebrev til udvindingen og da Andrarums alunbruk i 1643 var klar til at blive sat i drift, blev Skåne overfaldet af Sverige og bruget raseret. Danmark afstod Skåne til Sverige i 1658, men flere årtier med snaphaneuroligheder fulgte. Først i 1686 kom bruget i gang takket være omfattende (svenske) privilegier, som inkluderede retten til al skov indenfor to mils omkreds,

I 1725 købtes bruget af Christina Piper. Hun opbyggede en omfattende virksomhed som gennem 1700-talet var en af de mest betydende industrier i Sverige. Andrarum Alunbrug var faktisk nordens største producent i sin virketid. Ved bruddet anlagde hun Christinehof Slot.

Opgivelser om antallet af beskæftigede ved bruget varierer. På den ene side hævdedes det, at flertallet af de, som boede i Andrarum Sogn og adskillige i nabosognene ikke havde kunnet forsørge sig selv på deres magre marker, hvis det ikke havde været for bruget. Regnet således, var det adskillige tusinde personer som direkte eller indirekte fik deres udkomme fra alunbruget i dets storhedstid. På den anden side kunne de direkte beskæftigede med den egentlige alunfremstilling kun regnes i hundredetal, ikke i tusindtal, og androg ca. 200 i år 1776.

Fra midten af 1800-talet begyndte brugets lønsomhed at falde. Brydningen ophørte i begyndelsen af 1900-talet, og bruget blev nedlagt i 1912, men man kan stadig finde store slaggebunker i området. I anden halvdel af 1900-talet diskuteredes mulighederne for at udvinde uran af den samme skiffer.

Alun er KaliumAluminiumSulfat og benyttes til at stoppe blodet ved snitsår, til farvning af tøj og garvning af skind samt som deodorant (perspirant).

Glimmingehus

Trelleborg. Vikinge-ringborg fra omkring 980 AC. Der er fundet tilsvarende borge i Danmark: Trelleborg ved Slagelse, Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro og Nonnebakken i Odense. Der er desuden fundet rester af yderligere en cirkelborg af Trelleborgtypen ved Borgeby nord for Lund.

Om Nordisk Mytologi: http://www.roennebech.dk/mytologi/mytologien.html